Największy producent wozów asenizacyjnych w Polsce

  • pl
  • en
  • de
  • ru

Znajdź produkt

Wóz asenizacyjny komunalny WAK - 80

ZASTOSOWANIE

Wóz asenizacyjny – komunalny WAK-80 przeznaczony jest do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy minimum 80 KM wyposażonym w dolny zaczep transportowy oraz minimum 3 pary gniazd hydraulicznych.

Podział zbiornika WAK-80 na dwie komory pozwala na stosowanie wozu do opróżniania szamb przydomowych, a po uruchomieniu pompy wodnej do mycia obiektów przy pomocy lancy lub założeniu specjalnej dyszy do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z rurociągami o maksymalnej średnicy 100 mm.


BUDOWA

WAK-80 został zbudowany na bazie jednoosiowego wozu asenizacyjnego PN-80. Zbiornik o pojemności 8000 l podzielony jest na dwie komory. Do wody czystej o pojemności 2000 l i do osadów 6000 l/ W tylnym dnie znajduje się właz o średnicy 600 mm do czyszczenia zbiornika z osadów.

Kompresor JUROP PN 58M o wydajności 6500 l/min napędzany wałkiem z ciągnika umożliwia tankowanie i opróżnianie zbiornika.

Hydraulicznie napędzana pompa wodna o wydajności 60 l/min i ciśnieniu 140 bar przez filtr i regulowany zawór bezpieczeństwa zasila zwijadło z wężem o długości 60 m.


DZIAŁANIE

Pompa wysokiego ciśnienia napędzana hydraulicznie z ciągnika podaje wodę do zwijadła zasysając ją z komory zbiornika napełnianego wodą czystą z hydrantu. Głowica kanałowa penetrując zapchany rurociąg jednocześnie rozwija wąż. Zwijanie węża odbywa się hydraulicznie po przełączeniu dźwigni zaworu znajdującego się obok bębna.

Napędzana hydraulicznie pompa i kompresor napędzany wałkiem pozwalają na jednoczesne przepychanie rurociągu i odsysanie studzienki kanalizacyjnej.

Zamiast głowicy kanałowej na końcu węża można zamontować lancę do mycia ciśnieniowego maszyn, dróg lub innych obiektów.

Specjalny układ zaworów, w okresie zimowym, pozwala na całkowite opróżnienie układu wodnego przy pomocy kompresora.

Zgodnie z wymogami klienta WAK-80 może być wyposażony w dodatkowe urządzenia i narzędzia pomocnicze.

Meprozet Kościan S.A. ul. Gostyńska 71 64-000 Kościan