Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 320 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 320 Next Page
Page Background WWW.MEPROZET-KOSCIAN.EU . I .

Zestaw kołowy:

TANDEM lub RESORY

Dostępne pojemności:

- 20 000 litrów - 10 000 litrów

- 18 000 litrów - 9 000 litrów

- 16 000 litrów - 8 000 litrów

- 14 000 litrów - 7 000 litrów

- 12 000 litrów - 6 000 litrów

Zestaw kołowy:

TRIDEM

Dostępne pojemności:

- 26 000 litrów

- 24 000 litrów

- 20 000 litrów

- 18 000 litrów

Zestaw kołowy:

JEDNOOSIOWY

Dostępne pojemności:

- 12 000 litrów - 6 000 litrów

- 10 000 litrów - 5 000 litrów

- 9 000 litrów - 4 300 litrów

- 8 000 litrów - 3 000 litrów

- 7 000 litrów - 2 300 litrów

2