Największy producent wozów asenizacyjnych w Polsce

  • pl
  • en
  • de
  • ru

Znajdź produkt

Przetarg na nieruchomość w Gostyniu

 

MEPROZET KOŚCIAN S.A. ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-usługowym – działki nr 1134/1            i 1135/4 o obszarze 6.940m2, zapisanej w  KW pod nr PO1Y/00023306/2, położonych w Gostyniu przy ul. Fabrycznej 2a.
Cena sprzedaży: 3.200.000,00 zł netto z opcją zakupu połowy nieruchomości.

Na nieruchomości jest umiejscowiony budynek produkcyjno-usługowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi i biurowymi o łącznej pow. użytkowej 3.866,80m2. Obiekt idealnie nadaje się do wynajmowania dla firm usługowych oraz produkcyjnych. Nieruchomość wyposażona jest we wszystkie media. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 2% ceny wywoławczej
tj. 76.696,00 zł netto na konto BNP PARIBAS S.A. 11 2030 0045 1110 0000 0022 2910

W przetargu mogą wziąć osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które do dn. 31.03.2022r.  do godz. 14.00 złożą pisemną ofertę w siedzibie Spółki osobiście lub korespondencyjnie, z dopiskiem „PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY, NIERUCHOMOŚĆ W GOSTYNIU” wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 05.04.2022r.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
pod nr tel.: 603 504 660 od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 603 504 660.

MEPROZET KOŚCIAN S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w całości bez podania przyczyn.

Meprozet Kościan S.A. ul. Gostyńska 71 64-000 Kościan