Background Image
Table of Contents Table of Contents
Katalog 2013 PL Next Page
Information
Show Menu
Katalog 2013 PL Next Page

 
Wozy o konstrukcji samonosnej
5

Wóz PN-20/2
7

Wóz PN-30/2
11

Wóz PN-40/2
15

Wóz PN-50
19

Wóz PN-60/3 ekonomiczny
23

Wóz PN-60/3 jednoosiowy
27

Wóz PN-60/4 resorowany
31

Wóz PN-70 ekonomiczny
35

Wóz PN-70 jednoosiowy
39

Wóz PN-60/4 (7000) resorowany
43

Wóz PN-70/1 (8000) ekonomiczny
47

Wóz PN-70/1 (8000) jednoosiowy
51

Wóz PN-90/6 ekonomiczny
55

Wóz PN-90/6 jednoosiowy
59

Wóz PN-90/4 resorowany
63

Wóz PN-90/5 tandem
67

Wóz PN-100/2 ekonomiczny
71

Wóz PN-100/2 jednoosiowy
75

Wóz PN-100/2 jednoosiowy resorowany
79

Wóz PN-100 resorowany
83

Wóz PN-100/1 tandem
87

Wóz PN-1/12A resorowany
91

Wóz PN-1/12 tandem
95

Wóz PN-1/14A resorowany
99

Wóz PN-1/14 tandem
103

Wóz PN-1/14A (16 000) resorowany
107

Wóz PN-3/18 ekonomiczny
111

Wóz PN-3/18 (20 000) ekonomiczny
115

Wozy przystosowane
119

Wóz PN-50 jednoosiowy
121

Wóz PN-60/3 jednoosiowy
125

Wóz PN-70 jednoosiowy
129

Wóz PN-60/4 (7000) resorowany
133

Wóz PN-70/1 (8000) jednoosiowy
137

Wóz PN-90/6 jednoosiowy
141

Wóz PN-90/4 resorowany
145

Wóz PN-90/5 tandem
149

Wóz PN-100 resorowany
153

Wóz PN-100/1 tandem
157

Wóz PN-1/12A resorowany
161

Wóz PN-1/12 tandem
165

Wóz PN-1/14A resorowany
169

Wóz PN-1/14 tandem
173

Wozy ramowe
177

Wóz PN-3/18 (18 000) resorowany
179

Wóz PN-3/18 (20 000) resorowany
183

Wóz PN-2/20 (18 000) tridem
187

Wóz PN-2/20 (20 000) tridem
191

Wóz PN-2/24 (24 000) tridem
195

Wóz PN-2/24 (26 000) tridem
199

Wozy specjalne
203

Wozy do dogaszania pożarów (4300 - 10000)
205

Wozy z Julią i działkiem (6000 - 14000)
207

Wozy z Julią i ramieniem zraszającym (6000 - 10000)
211

Hydrosiewniki (4300 - 10000)
215

Wóz PN-100/2 wcinany
217

Wóz PN-1/12W wcinany
221

Wozy do RSM (6000 - 20000)
225

Wozy nalewowe PW (9000 - 14000)
227

Wozy do gęstej gnojowicy (9000 - 26000)
229

Wozy nalewowe PN w wersji PW (9000 - 26000)
233

Wóz PN-100/2 do kukurydzy
235

Kontenery asenizacyjne (2500 - 24000)
237

Zbiorniki pod zabudowę
239

Wyposażenie dodatkowe
242

Wykazy wyposażenia dla różnych wozów
243

Drabinki, górny zaczep, podest
259

Szybkozłącze, wskaźnik poziomu, włazy górne
260

Właz rewizyjny, odbojniki, dyszle resorowane
261

Filtr powietrza, fartuch przeciw błotny, rozdzielacze
262

Mieszadło hydrauliczne
263

Systemy napełniania
264

Kompresory
265

Rura ssąca uchylna
266

Wąż ssący hydraulicznie zanurzany
267

Wąż ssący hydraulicznie zanurzany z pompą
268

Turbonapełniacz 6"
269

Systemy rozlewania
270

AD do kukurydzy
271

AD do 4-redlicowy
273

ADT 2
275

ADT 3U
277

ADT 3
279

ADT 6
281

DN z wężami wleczonymi 3
283

DN manualnie sterowany 9, 12
285

DN hydraulicznie sterowany 9 - 24
287

Działka wodne obrotowe
289

Częsci zamienne
292

Zasuwy i zawory
293

Częsci do kompresora
294

Końcówki do węży
295

Zestawy kołowe - stary typ
296

Zestawy kołowe - nowy typ
297

Różne częsci
298

Nowosci
300

Wóz PN-50 z poidłami
301

Wóz PN-70/1 (8000) z obniżoną osią
303

PN-80 strażak
305

Zespół pomp JULIA TURBO
309

Mikser rozdrabniacz
310

System osi podnoszonej
311

W opracowaniu
312

ADT 6 zawieszany
313

Zbiornik z komorą dociążającą
315

Rura ssąca teleskopowa 8"
316

Spis tresci
317