Wóz do dogaszania pożarów

Wyposażenie standardowe wozu asenizacyjnego:

  • agregat JULIA (kompresor + pompa odśrodkowa)
  • obrotowe działko wodne hydraulicznie sterowane
  • rurociąg tłoczny
  • zawór trójdrożny 4''
  • przyłącze tłoczne pod wąż strażacki 2'' z zaworem kulowym
  • skrzynka z pompą PS-50, orurowanie oraz wąż strażacki ∅52 z prądownicą
  • pozostałe wyposażenie zgodne ze standardem dla danej pojemności

Wyposażenie dodatkowe wozu asenizacyjnego:

  • wałek WOM jednostronnie szerokokątny
  • pozostałe wyposażenie dodatkowe zgodne z listą dla danej pojemności